Πρόσκοποι βοηθούν σε συσσίτιο στη Πλάκα

Πρόσκοποι με πολιτική περιβολή βοηθούν στα συσσίτια που οργάνωνε η Εθνική Οργάνωση Χριστιανικής Αλληλεγγύης - ΕΟΧΑ. Εδώ στο Δημοτικό Σχολείο Πλάκας το 1943.
Αριθμός: PH00128S
Αρχείο: ΣΕΠ
Ημερομηνία: 01/01/1943

Σχετικά με την Εικονοθήκη

Το σπάνιο φωτογραφικό υλικό του ΣΕΠ τώρα διαθέσιμο σε όλους

Η Εικονοθήκη παρουσιάζει μια επιλογή από τις σημαντικότερες φωτογραφίες της δράσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων...

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών χωρίς την έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Π. και των κατόχων δικαιωμάτων

© 2023 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. All Rights Reserved. Powered By GOZEN HOST LLC