Άφιξη προσκόπων Παρισίων στην Ελλάδα

Άφιξη στο Πειραιά των Έλλήνων Προσκόπων Παρισίων για την εκδρομή στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 1950 προκειμένου να συμμετέχουν στο Τζάμπορη Διονύσου. Στη μέση ο Η. Ησαϊας και ο έφορος Δ. Κουτρούτσος.
Αριθμός: PH06010
Αρχείο: ΣΕΠ
Ημερομηνία: 01/01/1950

Σχετικά με την Εικονοθήκη

Το σπάνιο φωτογραφικό υλικό του ΣΕΠ τώρα διαθέσιμο σε όλους

Η Εικονοθήκη παρουσιάζει μια επιλογή από τις σημαντικότερες φωτογραφίες της δράσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων...

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών χωρίς την έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Π. και των κατόχων δικαιωμάτων

© 2023 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. All Rights Reserved. Powered By GOZEN HOST LLC