Ο Δήμος Σολομωνίδης

Ο Δήμος Σολομωνίδης ίδρυσε το 1922 στην Αίγυπτο την 1η Ομάδα Μαθητευομένων Καϊρου που εξελίχθηκε σε 1η Αγέλη Λυκοπούλων. Εκπόνησε σχέδιο για τον Οργανισμό Λυκοπούλων, και εισηγήθηκε σχέδιο για επέκταση του κλάδου στην Ελλάδα. Το βιβλίο του "Η Αγέλη και οι Βαθμοφόροι της" (1937) αποτελεί διαχρονικό έργο για τον Ελληνικό Προσκοπισμό.
Αριθμός: 22670
Αρχείο: Αρχείο ΣΕΠ
Ημερομηνία: 01/01/1950

Σχετικά με την Εικονοθήκη

Το σπάνιο φωτογραφικό υλικό του ΣΕΠ τώρα διαθέσιμο σε όλους

Η Εικονοθήκη παρουσιάζει μια επιλογή από τις σημαντικότερες φωτογραφίες της δράσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων...

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών χωρίς την έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Π. και των κατόχων δικαιωμάτων

© 2023 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. All Rights Reserved. Powered By GOZEN HOST LLC